Tribunal de Paris

来自摩天档案馆
跳转至:导航搜索

项目概况

中文名 Tribunal de Paris
英文名 Tribunal de Paris
国家 法国
城市 巴黎
状态 建成

建筑信息

# 建筑 坐标 高度 层数 功能 年份 状态
Tribunal de Paris Tribunal de Paris 159.70 159.70 38 办公 建成

地理位置