Portakal Cicegi Kulesi

来自摩天档案馆
跳转至:导航搜索

项目概况

中文名 Portakal Cicegi Kulesi
英文名 Portakal Cicegi Kulesi
国家 土耳其
城市 安卡拉
状态 建成

建筑信息

# 建筑 坐标 高度 层数 功能 年份 状态
Portakal Cicegi Kulesi Portakal Cicegi Kulesi 160.00 160.00 37 建成

地理位置