JR東日本總部大樓

出自摩天档案馆
前往:導覽搜尋

項目概況

中文名 JR東日本總部大樓
英文名 JR East Japan Building
其他名 JR東日本本社ビル
國家 日本
城市 東京
竣工年份 1997
狀態 建成

建築信息

# 建築 坐標 高度 層數 功能 年份 狀態
JR東日本總部大樓 JR東日本總部大樓 150.00 150.00 28 辦公 1997 建成

地理位置