Harmony Tower Marvellous

出自摩天档案馆
前往:導覽搜尋
主圖.png
中文名:Harmony Tower Marvellous
英文名:Harmony Tower Marvellous
其他名:Haeundae Marvellous / 하모니 타워 마브러스
國家:韓國
城市:釜山
開工年份:2007
竣工年份:2018
狀態:建成

建築信息

# 建築 建築面積 高度 層數 功能 年份 狀態
Haeundae Marvellous Tower A Haeundae Marvellous Tower A 166.10 166.10 40 住宅 2018 建成
Haeundae Marvellous Tower B Haeundae Marvellous Tower B 166.10 166.10 40 住宅 2018 建成

地理位置

參考資料